معرفی کتاب

کتاب‌ها و کلمه‌ها همیشه برای من مهم بودن. از دورانی که در تنهایی به کتاب‌ها پناه می‌بردم و غرق در داستان‌ها و همراه و هم‌مسیر با قهرمان‌ها می‌شدم تا امروز که کتاب‌ها هم‌نشین جدی من در زندگی هستن. اینجا درباره کتاب‌ها می‌نویسم. این دوستان و همراهانی که ما رو تنها رها نمی‌کنن و پناهی هستن برای زندگی بهتر ما.