یادداشت‌ها

و قسم به کلمه که هر کدومشون مثل قطره‌های بارون زندگی‌بخش و جذابن. یا شاید مثل گلوله شلیک شن. اما هر چی که هست کلمه‌ها و نوشتن خیلی بیشتر از چیزی که فکر کنیم در زندگی همه ما تاثیرگذارن. اینجا یادداشت‌های من رو می‌تونید ببینید. یادداشت‌هایی که توی روزهای خوب یا بد، آشفته‌حالی یا به‌روزی، با تمرکز یا بدون تمرکز نوشتم. اینجا جاییه برای مرور ذهنیات من.