خانه دوست کجاست؟ – شماره ۶ مجله ۱۳

خانه دوست کجاست؟ شماره ۶ مجله ۱۳ است که درباره خانه منتشر شده. خانه‌ای که برای هر کدوم از ما یک مفهوم جدا و متفاوتی داره؛ هرچند تعریف یکسانی از اون داریم.

01:06 – معرفی خانه دوست کجاست؟ شماره ۶ از مجله ۱۳

02:13 – درباره این شماره از مجله

03:07 – نقش آگاهی برای نسل جوان

03:32 – جزییات شماره ۶ مجله ۱۳

07:56 – درباره خانه

این شماره از مجله ۱۳ رو می‌تونید از سایت مجله به آدرس زیر تهیه کنید: https://13mag.ir/product/136/ درباره مجله ۱۳ در سایتشون اینطوری نوشته شده: زمان متغیر عجیبی‌ست. و این روزها سرعت گردش این متغییر به وضوح بیش از گذشته به چشم می‌آید. آن‌چه گروه سنی نوجوان را در نگاه ما قابل احترام و ارزشمند می‌دارد، قدرت انطباق ذهن این نسل با تغییرات زمانی‌ست. نسلی آگاه، پویا‌، به روزتر با قدرت تحلیل بالاست. نسلی که به چالش‌ها پاسخ مثبت می‌دهد و برای حل صورت مساله‌های ثابت راه‌های جدید به جهان پیرامون ارائه می‌کند. حال آنکه رسانه‌ها به طور عموم در اختیار و دردسترس بزرگسالان قرار دارد. ما این نشریه را بهانه‌ کرده‌ایم. تا کمی از زاویه نگاه نوجوانان به جهان بنگریم.

احسان طریقت