تراژدی در تراژدی – وقتی قلم و کلمه‌ها به داد می‌رسن

گاهی باید نوشت تا تخلیه شد؛ تخلیه شدنی از خشم و ناراحتی و غم. از همه آنچیزی که فشاری بر روح و روان است. تراژدی با پادکست جذابش برای گوش‌هایمان امیدبخش است. اما کتاب تراژدی چیز دیگری است. به خصوص این دو شماره درباره «این خونه مال ماست» و «اندوه و سکوت». چیزی که این روزها با آن درگیریم.

پادکست تراژدی رو از اینجا گوش بدید

https://bit.ly/3RNCgNm

احسان طریقت