4 مارس 13

چگونه خوب سوال بپرسیم؟

شاید این مطلب به صور مستقیم خیلی به موضوع قصه‌گویی یا همان storytelling ربط نداشته باشه. اما www.pointcoinstar.com اگر دقت کنیم می‌بینیم که انتهای هر داستانی […]