نرم افزار، ویندوز

20 نوامبر 11

Zoomit: ابزاری ساده برای تسهیل ارائه مطلب

حتما برای شما هم پیش اومده که بخواهید در جلسه ارائه مطلب یا در فیلمی که در حال تدارک هستید، بر روی بخشی از تصویر عمل […]