ناسا

8 مارس 12

شناخت فضا و رصد مجازی ستارگان

خیلی از ما در دوران کودکی، نوجوانی و جوانی رویای فضانورد شدن داشتیم. رویایی که خیلی زود یا با کمی تاخیر به زیر خرواری از آرزوهای […]