موبایل

26 ژوئن 12

بلاهایی که موبایلمان مسبب آن است

این روزها تقریبا همه از موبایل استفاده می کنیم و حداقل یک گوشی داریم. گوشی معمولی یا هوشمند چندان تفاوتی نمی کند. این وسیله خوب و […]