مدل مفهومی

13 مارس 12

ساخت پروژکتور قابل پوشیدن و تمام لمسی توسط مایکروسافت

آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی شرکت های بزرگ، در هیاهوی معرفی دستگاه ها و نرم افزارهایشان همیشه در تلاش برای ابداعات و نوآوری و ساختن چیزهایی […]