فرهنگ و ادب

13 جولای 13

دوست عزیز! فرهنگ و ادب کالا نیست

منتشر شده در روزنامه فناوران – ( لینک مطلب در سایت فناوران – pdf) موفقیت تجاری یک محصول خوب فرهنگی یا به طور خاص کتاب، عمدتا […]