عمومی

18 نوامبر 11

گیک بیمار نیست، عاشق است

“اه ولش کن بابا، همش سرش تو اون دستگاه مسخره اس. قبلا فقط یه لپتاپ بود حالا خوردِ ریز هم اضافه شده بهش. نگرانشم!” …   […]
16 نوامبر 11

تولد دوباره

همیشه نوشتن برای من لذت بخش بوده. چه به صورت مجازی و چه روی کاغذ. سالهاس که می نویسم و این کار هرچند به صورت غیر […]