طول عمر جهان

28 مارس 12

کشف قدیمی ترین سیاره

“دو سیاره غول پیکر که در مدار یک ستاره در فاصله ۳۷۵ سال نوری از ما در حال گردش هستند به عنوان قدیمی ترین عضو دنیای […]