سریال اوشین

30 ژوئن 16
بازخوانی اوشین؛ از زندگی چه می‌خواهیم؟

بازخوانی اوشین؛ ما از زندگی چه می‌خواهیم؟

مجله داستان شماره ۶۷، ویژه تابستان، ویژه ادبیات و فرهنگ ژاپن بود. این شماره از مجله داستان را که ورق می‌زنم، نوشته‌هایی که هر کدام به […]