روزنامه فناوران

19 سپتامبر 15
زبان فارسی در گذر زمان

فراموشی ریشه‌های زبان مادری در شبکه‌های اجتماعی

گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در چند سال اخیر تأثیر بسیار خوبی بر گسترش دانش داشته است، اما از جنبه منفی و تخریبی آن هم نمی‌توان به سادگی گذشت که اگر صادقانه به این بخش نگاه کنیم، تخریب زبان و ادبیات فارسی در این میان به خوبی قابل مشاهده است. سخن از اینکه فلان واژه خارجی وارد زبان فارسی شده نیست؛ صحبت از بکار بردن زبانی غیر از زبان مادری در مکالمه با یک هموطن و همزبان است.