نوشته‌های احسان طریقت

Zite: مجله ای شخصی در دستانتان

این روزها  شخصی سازی رسانه ها به شدت فراگیر شده است. هر کسی برای خودش خبرهای شخصی شده را می خواند، به رادیوهای شخصی گوش میدهد و همه چیز آنقدر کوچک شده که در موبایل و تبلت و جیب خیلی از ما جای گرفته. تعداد زیاد سایتهایی که سر میزنیم و میخوانیم رو به...

دسته‌بندی -iOS

متاسفیم، در این برگه هیچ نوشته‌ای یافت نشد. از شما خواهش می‌کنیم اگر این مورد تکراری‌است، به ما اطلاع دهید.