یک رهجو

جهان سوم ۲

جهان سوم جاییه که هرچه بی سوادتر باشی، مقام و پستت بالاتره، هرچی باسوادتر، بیشتر بهت فشار میاد و له میشی. جاییه که مدیریت راحت ترین کار و مسئولیت پذیر بودن، بی اهمیت ترین کار حساب میشه. هر چی مدیرتر، بی سوادتر و هرچه مسئولیت پذیرتر، بیشتر زیر فشار.

بخوانید  جهان سوم - ۳

۱ دیدگاه

  • جهان سوم جایی ه که ارزش و ضد ارزش ججابجا شدند . جائیکه زیر دست از هر لحاظ از بالا دست بزرگوارتره . جائیکه زندگی اجتماعی و شخصی ارتباط مستقیم با ناشایست بود داره . هر چه نا لایق تر پیشرفت بیشتر !
    و هر روز از خودم این سوال رو میپرسم ، چرا و چطور اینطور شد ؟