یک رهجو

جهان سوم ۱

جهان سوم جاییه که سر یه ۲۵ تومن اضافه یا کم بودن کرایه چنان دعوایی بین راننده و یه مسافر میشه که اگر تو کلاهت رو برنداری و از اتوبوس فرار نکنی ممکنه چند صد برابر اون برات هزینه برداره.

بخوانید  جهان سوم - ۳

۳ نظرات