یک رهجو

نمک رو زخم

اگر قلب ادم رو تیغ می‌زنید، مرام نمی‌خواد، ادم باشید نمک رو زخمش نپاشید.


[Posted with iBlogger from my iPod touch]

بخوانید  زندگی و جاده

نظر دهید