یک رهجو

جیمز کمرون

” برای خودت مرزی قائل نشو. بقیه آدم‏ها این کار را برای تو انجام می‏دهند. خودت این کار را نکن، به خودت نگو که موفق نمی‏شوی و ریسک کن. در ناسا جمله‏ای وجود دارد که آن را دوست دارند: “شکست بین گزینه ها نیست.” اما من می گویم شکست بین گزینه‏ها است، اما ترس، نه!”

جیمز کمرون
بخوانید  ...

نظر دهید