یک رهجو

در شهر

در شهر، بخش جدیدیِ که به زودی اینجا راه اندازی می شه. نوشته ها و دیده ها و گپ و گفتگوهایی که تو سطح شهر، داخل اتوبوس، تاکسی یا هرجای دیگه ای تو سطح شهر می بینم و می شنوم و می زنم. عمدتا به خاطر سفرهای درون شهری که با اتوبوس و تاکسی دارم اتفاقات زیادی می افته که تا الان اغلب تو دفتر یادداشتِ جیبیم می نوشتم. درشهر، به زودی…

۱ دیدگاه