نوشته‌های احسان طریقت

درسواره زندگی – ۱۱

یا من شاگرد تنبلی شدم، یا استاد نداریم، یا من مدرسه رو عوضی رفتم، یا سطح درسها بالا رفته، یا من …. هر چی که هست خیلی وقته از زندگی درسی یاد نگرفتم…

۱ دیدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • راست گفتی خاله!
    تو هم عوض شدی!
    انقدر که دیگه نمی شناسمت!
    نمی تونم نشانی از گذشته پیدا کنم!
    عوض شدن همیشه بد نیست!