یک رهجو

من در فیدبرنر

فید وبلاگم را سوزوندم در فیدبرنر!!! لطفا اگر دوست داشتید عوضش کنید. هم سمت راست هست. هم در اینجا:

بخوانید  دیوانه بمانید، اما مانند عاقلان رفتار کنید

نظر دهید