یک رهجو

درسواره زندگی – ۱۰

کسی Western union money order را که چشمت را درآورده، چشمش را درنیار. بذار ببینتت و جلوی چشمش باشی تا دق کنه بمیره :دی

بخوانید  درسواره زندگی - ۸

۲ نظرات