یک رهجو

درسواره زندگی ۹

۱٫ اجتماع هر زنی با غیر خودش در حال حرف زدن می باشد.
۲٫ اجتماع هر زنی حتی با خودش در حال حرف زدنه.
۳٫ اصلا کلا اجتماعشون خطرناکه.

بخوانید  درسواره زندگی - ۷

نظر دهید