یک رهجو

Els Gladiadors del Pep

فیلمی که به سفارش پپ گواردیولا توسط دوستش درست شده بود و ۱۰ دقیقه قبل از بازی با منچستر برای بازیکنان نمایش داده شد

بخوانید  Vatanam - (اولین سرود ملی ایران( در زمان مظفرالدین شاه

نظر دهید