یک رهجو

درسواره زندگی – ۴

در زندگی خیلی نجابت به خرج نده. چون ممکنه ۲ تا اتفاق بیافته. اولیش اینه که ممکنه حسرت اون اتفاقی که قرار بوده بیافته و تو به خاطر نجابتت نذاشتی بیافته همیشه ته دلت بمونه. دومیش هم اینه که فکر کنن احمق یا ابلهی.

بخوانید  درسواره زندگی - ۲

نظر دهید