نوشته‌های احسان طریقت

درسواره زندگی – ۲

قرار نیست آدم هرچیزی را چند بار تجربه کنه. بعضی اتفاقات فقط و فقط برای یک بار اتفاق می‌افته. اگر قرار باشه که آدم بعد از گند زدن به اون تجربه بگه خوب من که تجربه این موضوع را نداشتم که فایده نداره! این جمله فقط دل خوش کردن و الکی امید دادنه.

نظر دهید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.