یک رهجو

درسواره زندگی – ۱

جلوی انسانهای گرگ صفت اگر گوسفند‌مابانه رفتار کنی، لاجرم باید دریده بشی. راه دیگه‌ای وجود نداره. اگر دریده نشی قانون حیات به هم می‌خوره. یا دریده شو، یا یاد بگیر به امکانات گوسفندیت چی اضافه کنی که زنده بمونی. مرگ و پیروزیت دست پاچه‌های گوسفندیته.

بخوانید  درسواره زندگی - ۵

نظر دهید