نوشته‌های احسان طریقت

درسواره زندگی – ۱

جلوی انسانهای گرگ صفت اگر گوسفند‌مابانه رفتار کنی، لاجرم باید دریده بشی. راه دیگه‌ای وجود نداره. اگر دریده نشی قانون حیات به هم می‌خوره. یا دریده شو، یا یاد بگیر به امکانات گوسفندیت چی اضافه کنی که زنده بمونی. مرگ و پیروزیت دست پاچه‌های گوسفندیته.

نظر دهید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.