نوشته‌های احسان طریقت

جرج برنارد شاو

مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدست‌آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهایی را که بدست آورده‌اید دوست داشته‌باشید.

 

جرج برنارد شاو

۱ دیدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.