نوشته‌های احسان طریقت

کمی غرغرانه

همیشه از تعطیلات عید بدم میومده. ۴ روز از بهار گذشته و ۵ روزه که من تعطیلم. از روز ۲۸ اسفند که اومدم خونه، پا را از در بیرون نذاشتم و هیچ جا نرفتم. مثل هرسال. روز ۴ فروردین هم که طبق قانون خانواده طریقت! ما میزبان خیل عظیمی از علاقه‌مندان یه سله رحم سالی یکبار هستیم و جلوس می‌کنیم تا اقوام و خویشاوندان عزیز وظیفه مبارک را به جا بیاورند. اه! اصلا حوصله ندارم. خوشحالم که فردا اداره‌ها باز میشه و من میرم سر کار. من هیچوقت نتونستم از عید لذت ببرم. اه اه!

نظر دهید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.