یک رهجو

…..

رفتی و خاطره های تو نشسته تو خیالم
بی تو من اسیر دست آرزوهای محالم
یاد من نبودی اما،من به یاد تو شکستم
غیر تو که دوری از من دل به هیچکسی نبستم
هم ترانه یاد من باش
بی بهانه یاد من باش
وقت بیداری مهتاب
عاشقانه یاد من باش

بخوانید  قفس دو بیتی شاعر

نظر دهید