یک رهجو

قفس دو بیتی شاعر

روح بی‌تاب پر از نشئگی شاعر را
نتوان در قفس تنگ دو خط شعر کشید.
خنجر سرد قلم آنچه که تسخیر کند؛
پر چندی به خون آغشته،
حاصل کشمکش واژه و یک پرواز است …

هومن غفوری

بخوانید  آرام و بی صدا

نظر دهید