نوشته‌های احسان طریقت

۲ نظرات

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • کاش این خسروی آواز ایران قدر خودش را بیشتر می دانست ، کمتر کار می کرد تا مثل شب سکوت کویر بعد از سه سال آهنگسازی کیهان خان کلهر کار خوب به دست مردم دوست دارش برساند . کاش در دایره محدود سازها و آدم ها گرفتار نمی شد تا زوایای پنهان موسیقیمان را به رخ بکشد نه تکرار مکرر .