یک رهجو

کاش کویر بودیم

کویر! کویر را دوست دارم. دست دارمش به خاط قدرتش، غرورش و استقلالش! قدرت از آن جهت که حیات دارد. حیاتی در سختی! غرور دارد! غرور از آن جهت که طلب نمی‌کند آن چیزی را که ندارد و می‌جوید آن را. هرچند که نامهربانیهای اطرافش را می‌بیند.و استقلالش را از جهت زنده بودن. زنده است و مستقل زان سبب که حیاتش وابسته به اطرافش نیست. کاش کویر می‌بودیم! کویری خشک و سخت، اما قدرتمند و مغرور و مستقل!….

بخوانید  پایان سفر ده ساله با قطار هاگوارتز

نظر دهید