نوشته‌های احسان طریقت

فکر تنهایی

منو انتظار و کابوس تنهایی

منو حس اینکه هر لحظه اینجایی

دارم آیینه‌ها رو گم می‌کنم کم کم

تو رو هر طرف رو می‌کنم می‌بینم

نگو از تو چشمام چیزی نمی‌خونی

تو که لحظه لحظه حالم رو می‌دونی

اگه این بهارم برنگردی خونه

دیگه چیزی از من یادت نمی‌مونه

منو رها کن از این فکر تنهایی

تو نرفتی، نه تو هنوزم اینجایی

دارم از خودم با فکر تو رد می‌شم

دارم عاشقی رو با تو بلد می‌شم

منو رها کن از این فکر تنهایی

نه تو نرفتی، تو هنوزم اینجاییح

۱ دیدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.