یک رهجو

اسیر

لینک دانلود (از وبلاگ سیاوش قمیشی)

این من چون اسیری گم کرده راه
هردم درد پیری کرده تباه
ای که را جدا گشته ز راهم دیگه مرده نگاهم
من امیدی ندارم که تو باشی کنارم خسته جان
این تو در کنارم خواب بلور هرشب چون سپیده هاله ی اشک

ای که را جدا گشته ز راهم دیگه مرده نگاهم
من امیدی ندارم که تو باشی کنارم خسته جان

بلور اشک از چشم غمینم میریزه روی دامن خاک
از بخت بد خاک اشک شور و غمناک

بخوانید  شفیعی کدکنی

۳ نظرات