یک رهجو

خرید یک کشور برای فرار از قوانین کپی رایت

خبر خیلی جالبی بود! همون صفحه اول یاهو هم تیتر شده بود. اینکه یک سایت معروف اشتراک گذاری فایل و دانلود فیلم برای اینکه قوانین کپی‌رایت را دور بزنه و بیاد یک کشور کوچکی را بخره تا بتونه بدون در نظر گرفتن قوانین کپی‌رایت به اشتراک گذاری فایل مشغول بشه فکر کنم خیلی جال باشه و اتفاقات زیادی را رقم بزنه.

بخوانید  از هیچ نوشتن

نظر دهید