یک رهجو

پست از طریق windows live writer

همینطور که از جای قبلیم اسباب کشی کردم به اینجا، گفتم یه کارایی هم بکنم. یکیش تست همین نرم افزار. ببینیم چی میشه! 

بخوانید  همه ی ما وب زیستان

نظر دهید