یک رهجو

اسباب کشی مجدد

دوباره اسباب کشی کردم. یه مدت اینجا تغییر می کنه. امیدوارم اینجا دیگه ساکن بشم.
بخوانید  خرید آگاهانه، نقد منصفانه، طرفداری متعصبانه

۲ نظرات